Stikord fra briefingen

  • Samarbejde på tværs
  • Mangfoldighed
  • Enkelhed
  • Fællesskab
  • Gerne knytte sig til Fredericia (fx voldene/landsoldaten/geografisk)
Kunde: Fredericia Provsti

Nyt logo til Fredericia Provsti

Idé og løsning

De elleve provstiers indbyrdes geografiske beliggenheder og aeraler i stiliseret form udgør hovedelementet i logoet.

Formerne er afrundede og tilpasset hinanden – nærmest som brikker der passer sammen.

De forskellige farver symboliserer mangfoldigheden og kan også ses som en kirkes glasmosaik.

De lige linjer mellem formerne minder om Fredericias lige gader – og placering og rækkefølge af blå, grøn rød/orange minder ligeledes om Fredericias voldgrav, fæstningsvolde og bykerne.

Typografien “FREDERICIA PROVSTI” omkranser og indrammer provstierne – symboliserende fællesskabet og samarbejdet.

Fonten “Chaparal Pro Light” er en flot og elegant antikvaskrift. Klassisk, men med sin egen, stærke karakter.

Den kristne symbolik i form af et enkelt, velplaceret kors som bindeleddet mellem typografi og logo.

Logoet fungerer både i farver og sort/hvid – og kan benyttes som et grafisk element i negativ på fx grøn baggrund.

– Vi er stolte af resultatet og ønsker Fredericia Provsti held og lykke med det nye logo og design. :-)

Se eksempler på brevlinjen herunder: