Vores idé og design

De fire bogstavers grundform kan i minuskel-udgaverne alle baseres på en cirkel. Med få justeringer, kan cirklerne herefter omformes til de aktuelle bogstaver. På denne måde opnås en i særlig grad homogen og harmonisk logotype. Skriftsnittet er tegnet specifikt til dette logo og dermed unikt.

Anvendelsen af runde former giver et venligt, imødekommende og humant udtryk – passende i betragtning af ALKs “slutbrugere”, der jo i sidste ende er mennesker/patienter.

Kunde: ALK-Abelló A/S

Logo til ALK-Abelló CRM-system

Nyt logo til ALK-Abellós CRM-system. Idé til navn: “PACE” – en kombination af Partner og akronymet ACE (ALK Commercial Excellence). Logoet skal kunne anvendes i meget lille størrelse.

Uddrag fra gjorte tanker:

  • Fremskridt, udvikling og vækst (inspireret af S-kurven)
  • Samstemthed

S-kurvens signal om fremskridt, udvikling og vækst, er integreret mellem de to første bogstaver. Udover at visualisere selve S-kurven, benytter vi formen til dels at opdele mellem “p” og “ace” (og dermed linke tydeligt til ALK Commercial Excellence), dels påbegyndelsen af en dynamisk form der bevæger sig mod højre og munder ud i et skarpt hjørne, der peger opad og fremad.

Denne form følger nøje bogstavernes kurver og ved at tilføje et rødt fyld, kan de sidste tre bogstaver sættes i negativ, og dermed endnu engang at tilføre logoet dynamik og særkende.

En 5° vinkling horisontalt mod højre – i læseretningen – signalerer ligeledes dynamik og udvikling.

Bag logoet ligger et usynligt net, som sikrer et effektivt, stramt, enkelt og stilrent look.

Logoet kan på grund af sine enkle og åbne former benyttes ned i selv meget små størrelser.


Farve

En frisk rød Pantone 7417 C underbygger logoets på én gang både dynamiske og imødekommende fremtoning – ligesom valget af kun én farve er helt i tråd med den grafiske enkelthed.