Vores opgave og briefing

  • Design og udformning af profilavis(er)
  • Modulopbygget layout
  • Produktion


Videnpark Trekantområdet

Et iværksætter-hus beliggende i Fredericia.


Profilavis nr. 1: “Udvidelse”

Videnparken havde på forhånd valgt journalist, hvorefter vi ellers fik frie hænder til valg af fotograf, design og produktion.

Kunde: Videnpark Trekantområdet

To profilaviser til Videnpark Trekantområdet

Vi samarbejdede med Videnparken om projektet og kontakten til de involverede virksomheder.

En af de layoutmæssige betingelser var, at avisen skulle være modulopbygget af hensyn til salg af forskellig størrelse redaktionel omtale (helt ned til 1/8 side).

Vi ville undgå et traditionelt, skarpt opdelt layout præget af kasser/moduler.

Dette “slørede” vi ved at gennembryde sammenstillede fotos med gennemgående horisontale og vertikale streger, så modulnettet blev respekteret, men læseren ikke oplevede skarpe skel mellem de forskellige omtaler.


Profilavis nr. 2: “5 års jubilæum”

De samme grundvilkår hvor Videnparken dog denne gang havde forudbestemt både journalist og fotograf.

Vi tog os igen af layout, design og produktion.

Fotograf og journalist havde kontakten til de involverede virksomheder.

Herunder kan du se de to profilavisers forsider samt eksempler på opslag fra begge.