• Hyllteknik inspirationskatalog og værktøj.
  • Lintex inspirationsbrochure.

Kommunikation i praksis

Ex 1: Forstår din kunde dit produkt?

Kunde: Hyllteknik, der designer og producerer modulbaserede hyldesystemer.

Udfordring: At få målgruppen til at forstå produktet og dets mange muligheder.

Løsning: Komplet katalog, som ved hjælp af gennemtænkte kapitel-inddelinger, overblikstegninger i perspektiv af alle moduler og eksempler på sammensætninger giver overblik og inspiration – både internt og eksternt.

Se og læs mere om vores løsning til Hyllteknik.

 

Ex 2: Rammer markedsføringen jeres målgruppe?

Kunde: Lintex, der designer og producerer whiteboardtavler og skærmvægge.

Udfordring: Vil ind på et nyt marked med en helt ny målgruppe (arkitekter).

Løsning: Den nye målgruppe har i høj grad en visuel tilgang. Derfor udviklede vi nyt salgs- og brochuremateriale, tog nye og mere inspirerende billeder, skrev nye tekster og udformede nyt design. Tidligere blev produkterne for en stor dels vedkommende kun præsenteret via prislisten.

Se og læs mere om vores løsning til Lintex.

 

Kommunikation

Forstår din kunde dit produkt og dets muligheder?

Henvender du dig tekstmæssigt, så din kunde forstår, hvad du vil kommunikere?

Hænger det visuelle udtryk sammen med dit produkt og det du gerne vil udtrykke? 

Vi arbejder med kommunikation i alt, hvad vi laver og ved, at den rette kommunikation mellem jer og jeres kunder kan være altafgørende for, hvor stor en succes virksomheden kan få. 

Vi tror på, at virksomheden ofte kender sit produkt og sin målgruppe bedst, men oplever fx også, at nogle virksomheder tager for givet, at målgruppen ved lige så meget om produktet, som dem selv. Af den grund kan kommunikationen fx blive for teknisk, for overfladisk eller for lidt visuel.

Et tæt parløb mellem jer og os sikrer en ny tilgang til opgaver, produkter og målgrupper gennem den bedste viden fra jer kombineret med vores erfaring og “friske” øjne.

 

Ex 3: Hvordan vil I opfattes af jeres kunder?

Kunde: Estate Peter Møller, ejendomsmægler i Fredericia.

Udfordring: Befinder sig i et marked med mange konkurrenter. Ønsker at adskille sig fra mængden og samtidig få fortalt, hvem han er og hvad han står for. 

Løsning: Udvikling af kampagnemateriale, nyt visuelt udtryk, nye tekster og nyt slogan.

Se og læs mere om vores løsning til Estate Peter Møller.