Et samarbejde med Parløb som ekstern visuel kommunikationsrådgiver kan fx bestå i:

  1. En vurdering af virksomhedens samlede visuelle udtryk.
    Hænger udtrykket sammen over hele linjen: Online, offline, eksternt og internt? – Hvad kan eventuelt forbedres og hvordan?
  2. Sparring og/eller styring af større projekter, som skal munde ud i et visuelt resultat.
    Fx en hjemmeside, en kampagne eller der, hvor du endnu ikke ved hvilken form, medie(r) eller platform projektet skal udfoldes på.
  3. Ny faglig viden, sparring og inspiration til marketingmedarbejderen.
    Med fokus på øget motivation, forhøjet arbejdsglæde, kreative input og nye idéer til gavn for virksomheden.

 

Visuel kommunikationsrådgivning

Rådgivning og sparring omkring virksomhedens eller organisationens visuelle kommunikation.

Jo før – jo bedre

Har du besluttet dig for et Parløb, så involvér os så tidligt i processen som muligt. Vores erfaring er, at det sparer tid.

Vi hjælper med at opnå overblik, fastsætte mål og overholde deadlines. Sørger for fremdrift og at I kommer i mål på den mest effektive måde.


Også gerne “bare” tovholder

Oftest udfører vi den kreative og grafiske del for vores kunder, men vi samarbejder også gerne med jeres nuværende reklamebureau eller interne grafiske designer. – Eller finder en helt ny samarbejdspartner til selve eksekveringen.


Ring til Anne Østergaard 7665 2000, hvis du vil vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.