Kunde: Billund Kommune

Efter en gennemgang af Billund Kommunes velskrevne, men teksttunge, PowerPoint, valgte vi at kreere et helt lille univers summende af aktivitet med rådhuset i midten, omgivet af “borgere” i relevante situationer.

Resultatet blev en illustration, der både fungerer som oplysende: Hvad kan man søge tilskud til?
Men også som inspiration til nye tiltag. 

  • Idé og kommunikation: Hvordan kommunikerer vi til en bred målgruppe om et komplekst emne?
  • Udarbejdelse af illustration (let at afkode).
  • Disponering og tekst.

Når et kompliceret budskab skal gøres let forståeligt og borgervenligt

Som noget helt nyt har Billund Kommune valgt, at alle borgere, frivillige, foreninger mv. skal kunne søge tilskud til kultur- og fritidslivet via 4 (ja, faktisk 4,5) puljer.

Men hvordan skal det lige kommunikeres?