Kunde: Jobcenter Fredericia

Opgave og briefing

Oplysningsmateriale angående jobmesse i Fredericia. Avis, plakat, invitationer, annoncer, flyers, rollup, vandflasker med videre – båret af central illustration med indbygget “logo”.

  • Grundlæggende idé
  • Illustration og design
  • Produktion og færdiggørelse

Jobcenter Fredericia: JOBAMOK

Illustrationen

Vi besluttede, at det bærende element i materialet skulle være en illustration, som på positiv og oplysende facon kunne sætte fokus på jobmessen.

Idéen og typen af illustration blev valgt ud fra flere betragtninger:

  • Dels for at tilgangen til “ledighed” kunne få et positivt skær via en humørfyldt streg og friske farver.
  • Dels for lettere at kunne anskueliggøre de mange forskellige jobfunktioner, der kunne komme på tale på messen.
  • Og sidst, men ikke mindst, undgik vi risikoen for, at personer i målgruppen ikke ville kunne identificere sig med valgte fotomodeller.

Messen skulle foregå på Olaf Ryes Plads i Fredericia, hvilket vi gerne ville bringe ind i illustrationen.

Det lykkedes ved hjælp af de tegnede bogstaver i JOBAMOK, der sætter rammerne for en lille, virtuel plads med Olaf Rye-statuen i midten.

Samme tema: