Kunde: Kirkernes Hus

Vores målsætning

Tage højde for alle punkter i briefingen, samt:

  • Undgå fremhævelse af ét sogn frem for et andet.
  • Indføje kristen symbolik.
  • Et anderledes udtryk baseret på en god idé.
  • Enkelt og stringent.


Vores løsning

Ved helt konkret at tage udgangspunkt i kirkernes geografiske placeringer i sognene i Fredericia provsti, fandt vi muligheden for en spændende grafisk figur – og samtidig at kunne trække forbindelser mellem den fælles administration og de enkelte kirker/sogne.

Et kors i hver satellit understreger både det kristne fundament og symboliserer den enkelte kirke.

De forbundne sogne visualiserer fællesskabet og netværket, der samles i centrummet: “Kirkernes Hus”.

Nyt logo til Kirkernes Hus

“Kirkernes Hus” ligger ved Christianskirken i Fredericia.

Bygningen rummer den fælles administration for Fredericia provstis sogne og kirkegårde samt Døvemenigheden Sydjylland-Fyn.


Briefing på nyt logo

  • Samling af Fredericias sogne og kirker i én fælles administration.
  • Ikke ét, men 10 huse.
  • Tage udgangspunkt i noget fælles, ikke kun “Fredericia”.
  • Fællesskab og synergi.