Kunde: LO-skolen

Vores opgave

Projektledelse, grafisk koncept og design, stil og farvevalg, illustration og tryk.

Du kan læse mere om processen og tankerne på nederst på siden.

  Idékatalog vedr. kvalitativ evaluering

  FIU er LO-forbundenes uddannelsessamarbejde omkring bl.a. kursuskataloger.

  Opgaven omfattede derfor, ud over design, en større mængde illustrationer, der skulle understøtte forfatterens pointer og anskueliggøre disse overfor læseren.

  For at gøre de mange sider overskuelige og lette opslag ind til de forskellige kapitler, designede vi farvekodede faneblade, således at man altid kan se, i hvilket kapitel man befinder sig.

   Tankerne bag

   Transformering af et større antal Word-dokumenter til et spændende idékatalog over evalueringsmetoder i forbindelse med undervisning.

   Ønsket var en indgangsvinkel baseret på læringsstile  for at tage hensyn til forskellige typer af læsere. Nogle vil gerne læse meget, mens andre hellere vil læse lidt og husker bedre via illustrationer.

   Derudover afsatte vi plads til en smal spalte med korte overbliksnoter.

   Idet bogen ville blive et opslagsværk på små 200 sider, foreslog vi en tryksag med spiralryg.

   Alt sammen for, i en pædagogisk ånd, at styrke bogens funktionelle egenskaber.