Kunde: LO-skolen

Vores opgave

Projektledelse, grafisk koncept og design, stil og farvevalg, illustration og tryk.


Udvælgelse og bestemmelse af:

  • Illustrationernes idé og stil.
  • Sidelayout og -funktionalitet.
  • Farvepalette og -sammensætning.
  • Tryktekniske valg.
  • Format.
  • Papirkvalitet og tryk.

Idékatalog vedr. kvalitativ evaluering

FIU er LO-forbundenes uddannelsessamarbejde omkring bl.a. kursuskataloger.

Vi blev bedt om at transformere et større antal Word-dokumenter til et spændende idékatalog over evalueringsmetoder i forbindelse med undervisning.

Kunden ønskede en indgangsvinkel baseret på læringsstile og dermed tage hensyn til de forskellige typer af læsere, hvor nogle bl.a. gerne vil læse meget, mens andre f.eks. hellere vil læse lidt og husker bedre via illustrationer.

Opgaven omfattede derfor, ud over design, en større mængde illustrationer, der skulle understøtte forfatterens pointer og anskueliggøre disse overfor læseren. Den færdige bog skulle fungere som et idékatalog og værktøj med samlet overblik over de evalueringsmetoder, der anvendes i forbindelse med undervisningen på LO-skolen.

For at gøre de mange sider overskuelige og lette opslag ind til de forskellige kapitler, designede vi farvekodede faneblade, således at man altid kan se, i hvilket kapitel man befinder sig.

Derudover afsatte vi plads til en smal spalte med korte overbliksnoter.

Idet bogen ville blive et opslagsværk på små 200 sider, foreslog vi en tryksag med spiralryg.

Alt sammen for, i en pædagogisk ånd, at styrke bogens funktionelle egenskaber.