Kunde: BillundSkolen

Idé og løsning

Vi har integreret mange af førnævnte ord og værdier i et dynamisk, positivt og stilrent logo, der signalerer en moderne skole i bevægelse – med eleven i centrum og fokus på dennes udvikling og muligheder.

Samtidig har vi udviklet et design, hvor logoet forefindes med både logo og skolens navn integreret og hver for sig, hvilket åbner for variation af logoets grafiske anvendelse.

BillundSkolen - logo

Se den visuelle idé bag logoet i billedkarrusellens nr. 1+2 øverst.


Farver

Farverne er friske, primære farver, der bl.a. signalerer forskellighed, livsglæde og dynamik.

Nyt logo til BillundSkolen

Briefingens stikord

Fællesskab, læring og trivsel, at have det godt og sjovt, plads til at lave fejl, alsidighed, gang i den, bevægelse, rart sted at være, vi kan lære noget, faglighed, robuste elever, udvikling, accept, forskellighed, samarbejde m.m.

Vi fornemmede især ønsket fokus på: Fællesskab og samarbejde, udvikling og bevægelse samt trivsel og rummelighed.

I “Det pædagogiske grundlag i Billund Kommune” beskrives børn og unge som værende omdrejningspunktet for det pædagogiske arbejde. – Samme sted lyder visionen, at børn og unge skal opleve udviklingsmuligheder i kommunen og være i stadig bevægelse.

I “BillundSkolens værdier” nævnes blandt andet fællesskab, trivsel, læring, samarbejde, udvikling samt at blive set, hørt og accepteret med plads til forskellighed.

Logo-varianter

Logoet er udviklet, så det kan benyttes i både farver, gråtoner og sort/hvidt – samt i positiv/negativ.


Payoff

Antallet af budskaber og værdier, som ønskes udtrykt, er meget stort. Men et payoff skal være kort og let at huske, for at have nogen værdi. Samtidig ville vi gerne hitte på et payoff, som både henvender sig til forældre og elever, men også indad til mod skolen selv og dens medarbejdere, således at skolens værdier altid kan “hentes” i payoff’et.

Oven i dette vil det også være formålstjenligt, at et payoff ikke er for generisk i forhold til afsenderen: Altså at det helst skal knytte sig uløseligt til lige netop BillundSkolen.

Sidst, men ikke mindst, payoff’et skal kunne forstås af alle: Elever, forældre, lærere, politikere mv. – og for modtageren både være præcist, men også gerne åbent for positive associationer og fortolkninger.

Vi fandt en løsning:

  1. Et payoff der direkte fortæller, hvad børn/forældres udbytte er, ved at vælge BillundSkolen.
  2. Et payoff der samtidig knytter sig BillundSkolen og dens geografiske placering i Billund.
  3. Et payoff der hjælper alle til at huske, hvilke værdier BillundSkolen er baseret på.

“Luft under vingerne” passer perfekt til (1) og (2) og hvis man samtidig omskriver “luft” til “L.U.F.T.” som et akronym dannet af ordene Læring Udvikling Fællesskab Trivsel, har vi også løsningen på (3).

– Vi ønsker BillundSkolen tillykke med det nye logo og god vind fremover!

Se elementer fra vores oplæg herunder:

Samme tema: