Kunde: Phønix Tag Energi A/S

Eksemplet i denne case drejer sig om en vindturbine, der hidtil kun eksisterede som konstruktionstegning. Vi importerede ingeniørens DWG-fil, pålagde materialer og modellerede herefter en verden op omkring produktet.

Resultat: 30 sekunders HD-film, bl.a. anvendt i TV2’s reklameblokke og på YouTube.
 

3D-visualisering af vindturbine

Phønix Tag Energi A/S udvikler og producerer supplementer indenfor lokal energiproduktion, som f.eks. vindturbiner og solceller med tagplacering.
 

Det er ikke altid, at selv nok så grundige beskrivelser og udførlige skitser præsenterer en idé, et koncept eller et nyt produkt optimalt. Når realistiske billeder er lige dét, der mangler, har vi værktøjet til at lege med virkeligheden:
 

Autodesk 3ds Max

Software der kan hjælpe jeres kunder til at se – og dermed forstå – hvordan verden eventuelt kunne se ud.

Vi kan modellere en “verden” op og efterfølgende rendere en eller flere stills – eller en film, hvor kameraet f.eks. bevæger sig igennem et rum eller rundt om et produkt.

Potentielle motiver:

  • Nyudviklede produkter
  • Byggeri, lokaler og indretning
  • Emballage
  • Messestande

Kundens reaktion?

“Hold da helt kæft! Det er godt! Stor tilfredshed!
Jeres animation af Wind Heat Silence 24E er jo ganske fantastisk. – Og forløbet var fantastisk!”