Kunde: Rambøll Attractor

Logo

Hjertet er et af de mest positive symboler der findes. Kombineret med den røde farve og en let vinkling får vi et dynamisk og genkendeligt udgangspunkt for at placere en illustration af hjernen, som et flot grafisk krydderi. En fin kontrast mellem det enkle og det komplicerede.

Hjerte/hjerne-symbolet er delt over den lodrette midterakse i en lys og mørkere halvdel. Kontrasten her er tænkt som et billede på det spænd – eller måling – der ligger i evalueringsredskabets registreringer på de enkelte områder. Samtidig illustreres de to hjernehalvdele – den kreative venstre og den logiske højre – som også har betydning for den enkelte elevs tilgang til læring.

Hjerte/hjerne-symbolet er centreret over en samlende bagvedliggende grøn bjælke (med samme afrundede form som Rambøll-logoets), hvorpå den kaster en let skygge.

Baggrundens grønne bjælke er iøvrigt også en anelse mørkere på den højre side (kva hjerte/hjerne-symbolets lys/mørke-kontrast), så vi ud over at forlænge logikken også opnår visuel dynamik.

Tekst er sat i negativ på den grønne bjælke, hvilket bidrager til et let og lyst logo. Formerne er runde og venlige ligesom farverne er positive og glade.

– Et friskt, glad og uformelt logo som målgruppen umiddelbart kan tage til sig og afkode.


Font i logoet

Sat med fonten ITC Officina Serif (se også under “Brødtekst”).

Logo til evalueringsredskab

Opgave og briefing

  • Logo til “Live’n’Learn” – et evalueringsredskab til måling af elevers læring, trivsel, sundhed og undervisningsmiljø. Skal i første omgang benyttes på grundskoleniveau med mulighed for udvidelse til ungdomsuddannelserne.
  • Piktogrammer til: “Læring”, “Trivsel”, “Sundhed” og “Undervisningsmiljø”.
  • Farvepalette der skal fungere sammen med Rambølls blå farve.
  • Smileys i matchende formsprog.
  • Stil: “Glad, uformel, tryghedsskabende... ”


Tanker

1: Med de fire måleområder in mende, konkluderede vi, at hjertet er et symbol, der binder det hele sammen:

Læring er andet end logik og hjerne. Det er også læringsstile og følelsesmæssig tilgang. Derfor hjertet.

Trivsel er i høj grad funderet i det følelsesmæssige. Uanset om det er negativt, f.eks. mobning, eller positivt, udgår fornemmelserne fra hjertet.

Sundhed er mad, motion og en sund krop; Et stærkt hjerte.

Undervisningsmiljø er ud over de fysiske lokaler og møbler også præget af disses påvirkning af sindet – samt det psykisk “arbejdsmiljø”. Derfor det emotionelle hjerte.

Ved at benytte hjertet på tværs af måleområderne, får vi også mulighed for at antyde samspillet mellem disse og deres mulige påvirkning af hinanden.

2: Hele formålet med projektet er forankret i uddannelse. Altså at få metoder, erfaringer, logik mv. indlært i elevens hjerne.

Brødtekst

ITC Officina Serif anvendt som brødtekst. Det er en flot, moderne og letlæselig skrift med karakter, hvor fødderne er med til at øge læsbarheden og samtidig “lugter lidt af bøger”.

Desuden findes der et snit af fonten, ITC Officina Sans, uden fødder, så der er mulighed for yderligere at krydre udtrykket.


Farvepalette

5 friske og dynamiske grundfarver, hver med en lidt mørkere variant, som alle spiller fint sammen med Rambølls blå. En af grundfarverne, den lyseblå, er Rambølls logo-farve.


Ikoner

Motiver udvalgt med baggrund i hurtig og let afkodning. Kvadrater med afrundede hjørner samt svage farveforløb i farvepalettens farver, differentieret efter de fire måleområder. Ikoner/illustrationer i en enkel, afrundet og blød streg.

Læring: Bogen – samt den følelsesmæssige tilgang/hjertet. Orange.

Trivsel: Smilet – samt det emotionelle/hjertet. Rød.

Sundhed: Bolden – samt kroppen/hjertet. Grøn.

Undervisningsmiljø:Stolen/undervisningssituationen – samt det psykiske miljø/hjertet. Blå.


Smileys

6 runde smileys med samme streg som ikonerner. Heraf en med et spørgsmålstegn i samme formsprog. Igen farve-differentieret i forhold til måleområderne.